hữu cơ

thực phẩm hữu cơ

Điều Khoản Sử Dụng – biogarten
0901.800.189     salesonline@biogarten.vn

Trang web này thuộc quyền quản lý của BioPartner. Xin vui lòng đọc kỹ các điều kiện và điều khoản (“điều khoản”) dưới đây. Khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi, có nghĩa là bạn đồng ý với các điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, bạn không nên truy cập hoặc xem trang web của chúng tôi.
Sự tuân thủ
BioPartner có quyền hợp pháp yêu cầu Bạn tuân thủ những Điều khoản sử dụng, Chính sách bảo mật hoặc Thỏa thuận sử dụng tương ứng khi sử dụng Dịch vụ. Nếu xác định được Bạn vi phạm những điều khoản và điều kiện này, BioPartner có thể đơn phương chấm dứt hoặc đình chỉ ngay lập tức việc: (1) Sử dụng Dịch vụ; (2) Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ; (3) Truy cập Website này. BioPartner cũng có quyền thông báo các hoạt động này bị nghi ngờ vi phạm qui định với cơ quan chức trách hoặc bên thứ ba. Vietau Bio cũng có thể hợp tác với với cơ quan pháp luật để hỗ trợ điều tra và truy tố các hoạt động vi phạm pháp theo quy định.
Quyền sở hữu trí tuệ
Tất cả hình ảnh, biểu tượng, và tất cả các nội dung khác (gọi tắt là Nội dung) tại Website này thuộc sở hữu của BioPartner và các tổ chức/công ty khác đã được BioPartner cho phép. BioPartner cho phép Bạn xem, tải về và in nội dung khi:
Bạn không chỉnh sửa nội dung.
Bạn không di chuyển bất kỳ bản quyền, thương hiệu và các nội dung độc quyền khác trên Website.